Odpiralni čas

Ponedeljek – Petek
od 9:00 do 17:00
Sobota, Nedelja in prazniki
ZAPRTO

Kontakt

Telefon: (01) 580 53 91
E-pošta: fora.fdv@fdv.uni-lj.si

 

Administracija:

E-pošta:  pisarna@fora-rm.si

Kje nas najdete?

Seznam študijskega gradiva

LITERATURA FDV

– AKTUALNI PROBLEMI MEDNARODNE SKUPNOSTI
– AMERIŠKA VLADNA POLITIKA (Milosavljević)
– AMERIŠKE IN SVETOVNE ŠTUDIJE
– ANALIZA POLITIK
– ANALIZA VARNOSTNIH STRUKTUR
– ANGLEŠČINA (prof. MAKOVEC – IZREDNI)
– ANGLEŠČINA – KOMUNIKOLOGIJA 1 (prof. TAVČAR)
– ANGLEŠČINA – KOMUNIKOLOGIJA 2 (prof. TAVČAR)
– ANGLEŠČINA 1 (prof. MAKOVEC – REDNI)
– ANGLEŠČINA 1+2 (Nina GORENC)
– ANGLEŠČINA 2 (prof. MAKOVEC – 2.DEL)
– ANGLEŠČINA ZA NOVINARJE – 1.letnik (prof. TAVČAR)
– ANGLEŠČINA ZA OBRAMBOSLOVJE 1 (prof. TAVČAR)
– ANGLEŠČINA ZA OBRAMBOSLOVJE 2 (prof. TAVČAR)
– ANGLEŠČINA ZA ŠTUDENTE MEDNARODNIH ODNOSOV
– ANTROPOLOGIJA – Šterk (izpiti)
– ANTROPOLOGIJA (podiplomski študij)
– APMS (aktualni problemi mednarodne skupnosti)
– BRANJE FILMA
– CONTEMPORARY PARLIAMENT AND LEGISLATIVE (prof. Zajc)
– CONTEMPORARY PARLIAMENT NEW POLITICAL CARACTER /prof. KURNIK)
– CRISIS MANAGEMENT (prof. MALEŠIČ)
– DIPLOMACIJA (podiplomski študij)
– DIPLOMACIJA EU (Udovič, Brglez)
– DIPLOMATSKE ŠTUDIJE
– DIPLOMATSKI IN KONZULARNI ODNOSI
– DIPLOMSKI SEMINAR IN IZDELAVA DIPLOME (primeri zglednih člankov)- Klement Podnar
– DRUŽBENI VIDIKI ZDRAVJA IN BOLEZNI
– E – DEMOKRACIJA
– EKONOMIKA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA
– EKONOMSKA SOCIOLOGIJA
– TEMELJI VODENJA IN POVELJEVANJA
– EPISTEMOLOGIJA DRUŽBENIH VED
– EU BUSINESS
– EU V SVETOVNEM GOSPODARSTVU
– EVROPSKA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA
– EVROPSKE DRUŽBE IN GLOBALIZACIJA
– EVROPSKE INSTITUCIJE
– EVROPSKE INTEGRACIJE
– EVROPSKI FINANČNI SISTEMI (Mrak- zapiski)
– EVROPSKI FINANČNI SISTEMI
– EVROPSKI FINANČNI SISTEM IN POLITIKE
– EVROPSKI POLITIČNI SISTEMI
– EVROPSKE POLITIČNE INSTITUCIJE
– EVROPSKO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC
– FEMINIZEM
– FRANCOSKI JEZIK 1+2 (prof. JARC)
– FRANCOSKI JEZIK 3+4 (prof. JARC)
– GLOBALIZACIJA (Pikalo)
– GLOBALIZACIJA IN DEMOKRACIJA (Vodovnik)
– GENNIALOGIJA DRŽAVLJANSTVA 2008/2009
– HAGENNARS
– HRANA, KULTURA IN DRUŽBA- prof. TIVADAR
– IDENTITETE
– INDIKATORJI DRUŽBENEGA RAZVOJA
– INDIKATORJI DRUŽBENEGA RAZVOJA
– INFORMACIJSKE KULTURE IN SUBKULTURE
– INTERESNE SKUPINE IN NEOKOOPERATIVIZEM
– INTERNET V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
– INTERESNE SKUPINE IN LOBIRANJA V EU
– ITALJANSKI JEZIK 1+2
– ITALJANSKI JEZIK 3+4
– IZBRANA VPRAŠANJA MEDNARODNEGA PRAVA
– IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE
– JAVNA UPRAVA
– JAVNE FINANCE
– JEZIKOVNA KULTURA
– KADROVSKI MANAGEMENT
– KOMPARATIVNA METODOLOGIJA
– KOMUNICIRANJE IN NOVE TEHNOLOGIJE (Oblak- Črnič)
– KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT
– KOMUNIKACIJSKI SISTEMI
– KRITIČNE TEORIJE KULTURE (Beljak)
– KRIZNI MANAGEMENT
– KULTURA MEDIJEV
– KULTURA MEDIJEV
– KULTURNA ANTROPOLOGIJA
– KULTURA GOVORNEGA IZRAŽANJA
– KULTURNA IN MEDIJSKA GLOBALIZACIJA
– KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V POLITOLOGIJI
– KVALITATIVNO RAZISKOVANJE (prof. Uhan)
– LATIN AMERICAN POL. THEORY
– LOKALNA SAMOUPRAVA
– MANAGEMENT V JAVNI UPRAVI
– MANAGEMENT PRIDOBIVANJA SREDSTEV
– MANAGEMENT KADROVSKIH VIROV
– MEDIJI IN KOLEKTIVNI SPOMINI
– MEDIJI IN OBČINSTVA
– MEDIJSKI PRAKTIKUM (GOVOR V ELEK.MEDIJIH)
– MEDIJSKA IN VIDEO PRODUKCIJA
– MEDIJSKA KRITIKA
– MEDNARODNA POLITIČNA EKONOMIJA (Maja Bučar)
– MEDNARODNE FINANCE
– MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI
– MEDNARODNI ODNOSI – 1. Letnik
– MEDNARODNI ODNOSI – Roter
– MEDNARODNI ODNOSI
– MEDNARODNO UPRAVLJANJE KONFLIKTOV
– MEDNARODNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC (Roter)
– MEDSEBOJNO KOMUNICIRANJE- podiplomski študij (Kuhar)
– MANAGEMENT V JAVNI UPRAVI
– METODOLOGIJA KOMUNIKOLOŠKIH RAZISKOVANJ podipl.
– MNOŽIČNI MEDIJI
– MODELI POLITIČNE SUBJEKTIVIZACIJE: skripta, knjiga (Pikalo)
– MODELI SOCIALNO- EKONOMSKEGA RAZVOJA
– MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE
– MASS MEDIAAND AMERICAN POLITICS podipl
– NASTANEK SODOBNEGA SVETA
– NALOGE IZ STATISTIKE
– NEMŠKI JEZIK 1+2, 3+4 (prof. Šetinc)
– NOVA POLITIČNOST
– NOVA RELIGIJSKA GIBANJA
– NOVINARSKA ZGODBA
– NOVINARSTVO V TISKANIH MEDIJIH
– NOVINARSKO SPOROČANJE 1, 2
– NOVINARSTVO
– NOVINARSKO PISANJE
– OBČA POLITOLOGIJA
– OBČA STILISTIKA
– OBLIKOVANJE EVROPSKE POLITIKE (Lah)
– OBRAMBNI VARNOSTNI SISTEM
– OMBRAMBOSLOVNA GEOGRAFIJA
– ODNOSI SEVER – JUG
– ODNOSI Z JAVNOSTMI- ODNOSI Z MEDIJI
– OGLAŠEVANJE
– OGLAŠEVANJE IN DRUŽBA
– OKOLJSKA VARNOST
– ORGANIZACIJSKO VEDENJE
– ORGANIZATION BEHAVIOR (Andrej Rus)
– OSNOVE TRŽENJA
– OTROCI IN MEDIJI
– PB JAVNE POLITIKE
– PEDAGOŠKA FAKULTETA
– PLANIRANJE KADROV
– POLEMOLOGIJA
– POLITIČNA FILOZOFIJA (prof. Kurnik)
– POLITIČNA PARTICIPACIJA
– POLITIČNA SOCIOLOGIJA
– POLITIČNE INSTITUCIJE (Pikalo)

– POLITIČNE INSTITUCIJE IN POLITIČNI PROCESI
– POLITIČNE STRANKE IN INTERESNE SKUPINE
– POLITIČNE STRANKE IN STRANKARSKI SISTEMI
– POLITIČNE TEORIJE (Vodovnik) – podipl.študij
– POLITIČNI EKSTREMIZEM
– POLITIČNI SISTEMI ZDA
– POLITIČNI SISTEMI
– POLITIKA BIROKRACIJE (Haček- Bačilija)
– POLITIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC (Zajc- 2005)
– POLITIKA MEDNARODNEGA POSLOVANJA
– POLITIKA PRAVA OBOROŽENIH SPOPADOV
– PRIMERJALNA POLITIKA
– POLITIKA GLOBALIZACIJE
– POLITOLOGIJA MEDNARODNEGA PRAVA (Črnec, Bučar)
– POLITIKA MIGRACIJ
– POLITIKE EU
– POLITOLOGIJA PRAVA
– POSLOVNA ETIKA
– POTROŠNA KULTURA
– POTROŠNA KULTURA IN SPOL
– PRAKT. BRANJA IN PISANJA
– PREHODI V DEMOKRACIJO
– PIMERJALNI FEDERALIZEM
– PRIMERJALNI OBRAMBNI SISTEMI
– PRIMERJALNA POLITIKA
– PRIMERJALNI POLITIČNI SISTEM
– PROSTORSKA INFORMATIKA
– PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJ
– RACIONALISTIČNA SOCIALIZACIJA
– RAZISKOVALNI PROSEMINAR- podipl. Študij
– RAZVOJ SOCIOLOŠKIH TEORIJ
– RAZVOJ EU, prof. Bučar
– REGULACIJA KONFLIKTOV
– RETORIKA
– RELIGIJA IN KULTURA
– RUSKI JEZIK
– RUSKI JEZIK ( podipl. Delovni zvezek, učbenik)
– RUSKI JEZIK 1 ( dodiplomski)
– RUSKI JEZIK 2 (redni)
– RUSKI JEZIK 3, 4(DODIPL.)
– RUSKI JEZIK (stare skripte)
– SELECTED PROBLEMS OF CONTEMPORARY POLITICAL THEORIES
– SEMINAR IZ KOMUNIKOLOŠKE LITERATURE
– SEMIOLOGIJA
– SKLADNJA
– SKUPNA IN VARNOSTNA POLITIKA (vaje- mag. Požgan)
– SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA
– SOCIALNA GERONTOLOGIJA
– SOCIALNA IZKLJUČENOST IN POLITIKE VKLJUČENOSTI (Filipovič)
– SOCIALNI KAPITAL
– SOCIOLOGIJA ARHITEKTURE
– SOCIOLOGIJ DELA
– SOCIOLOGIJA DRUŽBENIH PROBLEMOV
– SOCIOLOGIJA DRUŽBENIH SPREMEMB
– SOCIOLOGIJA DRUŽINE
– SOCIOLOGIJA KREATIVNOSTI
– SOCIOLOGIJA MORLE
– SOCIOLOGIJA SOCIALNE POLITIKE
– SOCIOLOGIJA SPOLNOSTI
– SOCIOLOGIJA SPOLOV IN EMOCIJ
– SOCIOLOGIJA STANOVANJA, prof. Mandič
– SOCIOLOGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
– SOCIOLOŠKE TEORIJE
– SODOBNI SVET – podipl.
– SODOBNA DRŽAVA
– SODOBNE DRUŽBE
– SODOBNI OBVEŠČEVALNI SISTEMI
– SODOBNI OBOROŽITVENI SISTEMI
– SODOBNI SVET – podipl.
– SODOBNI UPRAVNI SISTEMI – Tomaž
– SODOBNI UPRAVNI SISTEMI – Alenka Krosevec
– SPIRALA MOLKA
– STATISTIKA
– SPLETNO NOVINARSTVO
– STABILNOST POLITIČNIH SISTEMOV
– STILISTIKA POROČEVALSTVA
– STIL STROKOVNIH BESEDIL IN ARGUMENTOV
– STRATEŠKI MANAGEMENT (Tavčar)
– STRUKTURA MEDNARODNE SKUPNOSTI
– ŠPANSKI JEZIK (Santiago)
– ŠPORTNA VZGOJA
– ŠTUDIJE TURIZMA IN POTOVANJ
– ŠTUDIJE ŽIVLJENJSKEGA POREKLA (prof. Ule)
– TEHNIKE POGAJANJ
– TEMELJI EKONOMIJE (prof. Ilič)
– TEMELJI EU (prof. Bučar)
– TEMELJI FILOZOFIJE
– TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE + METODOLOGIJA KOMUNIKOLOŠKIH RAZISKAV
– TEMELJI MEDNARODNEGA PRAVA (prof. Türk)
– TEORETSKA SOCIOLOGIJA
– TEORIJA CIVILNE OBRAMBE
– TEORIJA DRUŽBE
– TEORIJA IDEOLOGIJE
– TEORIJA INFORMACIJSKE DRUŽBE
– TEORIJA KULTURE
– TEORIJA MEDIJEV IN KOMUNICIRANJA
– TEORIJA MEDNARODNIH ODNOSOV
– TEORIJA NOVINARSKEGA DISKURZA
– TEORIJA ORGANIZACIJ
– TEORIJA STRATEGIJA
– TEORIJA VODENJA
– TISKANI MEDIJI
– TRG DELOVNE SILE
– TRŽENJSKO UPRAVLJANJE
– TRŽNO RAZISKOVANJE
– UPRAVLJANJE IN RAZVOJ KARIER
– UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DRUŽB
– UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
– UPRAVLJANJE SOCIALNIH OMREŽIJ
– UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
– UPRAVNA KULTURA
– UPRAVNI PERSONAL
– UPRAVLJANJE NEPROFITNIH IN PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ ( Kolarič)
– UREDNIŠKO POSLOVANJE/ DELOVANJE
– UVOD V ANALIZO
– UVOD V GEJEVSKE IN LEZBIČNE ŠTUDIJE
– UVOD V VIZUALNO KULTURO
– UVOD V NOVINARSTVO 2
– UVOD V NOVINARSTVO (info.članek)
– UVOD V POLITIČNO ANTROPOLOGIJO
– UVOD V SOVIOLOGIJO
– VARNOST V JUGOVZHODNI EVROPI
– VARNOST V MEDNARODNIH ODNOSIH
– VARNOSTNE ŠTUDIJE (Grizold)-podipl. Študij
– VARNOSTNI SEKTOR/SISTEM IN DRUŽBA
– VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU (Zajc)
– VOJAŠKA ZGODOVINA
– VOLILNE ŠTUDIJE  (dodatno gradivo)
– VREDNOTENJE JAVNIH POLITIK
– ZGODOVINA DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE
– ZGODOVINA NOVINARSTVA IN MEDIJEV
– ZGODOVINA NOVINARSTVA (Milosajlevič)
– ZGODOVINA POLITIČNIH IDEJ
– ZUNANJA POLITIKA
– ZUNANJI ODNOSI
– ZUNANJI ODNOSI
– ŽENSKE, DELO IN GOSPODARSTVO V AMERIKI (Ferfila)
– ŽENEVSKE KONVENCIJE

LITERATURA FU

REGIONALNA POLITIKA IN STRUKTURNI SKLADI EU ( Aristovnik)
ZGODOVINA