Odpiralni čas

Ponedeljek – Četrtek
8:00 – 16:00

Petek
8:00 – 15:00

Sobota, Nedelja in prazniki
ZAPRTO

Kontakt

Telefon: (02) 624 02 50
E-pošta: fora.mb@siol.net

Kje nas najdete?

Seznam študijskega gradiva

FILOZOFSKA FAKULTETA

NEMŠČINA:
– AVSTRIJSKA KNJIŽEVNOST
– GERMANISTI IN NEMŠKI JEZIK,
– LEKTORAT 1,2,3,4,5 IN 6,
– LITERALIZACIJA  ZGODOVINE V NEMŠČINI,
– LITERARNOZVRSTNE TRADICIJE IN MEDIJI,
– LITERATURA IN KULTURA 3 IN 4,
– REGIONALNA LITERATURA,
– UVOD V ZVRSTNO POETIKO

ANGLEŠČINA:
– AFRICAN AMERICAN LITERATURE
– ANGLEŠČINA ZA AKADEMSKE NAMENE,
– ESEJ IN KREATIVNO PISANJE
– INTERPRETACIJA ANGLEŠKIH LITERARNIH BESEDIL,
– IZBRANA POGLAVJA IZ JEZIKOSLOVJA,
– KRITIČNO BRANJE ,
– LITERATURA IN KULTURA 2, 3 IN 4 (MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE)
– OBLIKOSLOVJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,
– OTROŠKA KNJIŽEVNOST
– RAZVIJANJE JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI 1,2,3,
– TVORJENJE USTNIH BESEDIL,
– UVOD V ANGLEŠKO KNJIŽEVNOST,
– VODENO PISANJE V ANGLEŠČINI

GEOGRAFIJA:
– AFRIKA
– GEOGRAFIJA PREBIVALSTVA,
– GEOGRAFIJA SLOVENSKIH POKRAJN,
– GEOGRAFIJA TURIZMA,
– HIDROGEOGRAFIJA,
– OSNOVE KARTOGRAFIJE ZA GEOGRAFE,
– PEDOGEOGRAFIJA,
– REGIONALNA GEOGRAFIJA LATINSKE AMERIKE,
– SONARAVNO UREJANJE VODA,
– TERENSKE IN LABORATORIJSKE VAJE  V POKRAJINI

SOCIOLOGIJA:
– APLIKATIVNA SOCIOLOGIJA,
– DIDAKTIKA UVAJANJA V DRUŽBENO OKOLJE,
– KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
– MEDKULTURNOST,
– MEDOSEBNI ODNOSI,
– POGLAVJA IZ SOCIALNE PSIHOLOGIE 1 IN 2,
– SOCIOLOGIA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE,
– SOCIOLOGIJA MEDIJSKE KULTURE
– SOCIOLOGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA,
– ŠTUDIJSKA LITERATURA ZA PREDMET SOCIALNA ANTROPOLOGIJA in – SOCIALNA PSIHOLOGIJA,
– UVOD V SOCIOLOGIJO

FRANCOŠČINA:
– LEKTORAT FRANCOŠČINE 1 IN 2

FILOZOFIJA:
– ETIKA ŽIVLJENJA
– ETIKA-FILOZOFIJA
– FILOZOFIJA JEZIKA,
– OBSTOJ BOGA,
– ONKOLOGIJA
– SOCIALNA IN POLITIČNA FILOZOFIJA

PEDAGOŠKA FAKULTETA

– BRALNA PISMENOST,
– DIDAKTIKA 1,
– DRUŽBA,
– GRŠKA IN RIMSKA ZGODOVINA
– IZBRANA POGLAVJA IZ NARAVOSLOVNIH ZNANOSTI-BIOLOGIJA,
– IZBRANA POGLAVJA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI,
– KLAVIR (note),
– KONTRAPUNKT,
– KVANTITATIVNO IN KVALITATIVNO RAZISKOVANJE V PEDAGOGIKI
– LATINŠČINA ZA ZGODOVINARJE
– LEKTORAT NEMŠKEGA JEZIKA 2,
– METODOLOGIJA PEDAGOŠKEGA RAZISKOVANJA,
– ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA
– OSNOVNE FUNKCIONALNE PISMENOSTI,
– OTROŠKE PESMI ZA VOKALNO – INSTRUMENTALNI POUK ,
– SLOVENSKI PROSTOR V ANTIKI
– SOLFEGGIO,
– ŠPORT,
– TEORIJA GLASBE,
– TEORIJA KRIMINALITETE,
– UVOD V METODOLOGIJO PEDAGOŠKEGA RAZISKOVANJA (ZA PEDAGOGE, PREDŠOLSKO VZGOJO, – RAZREDNI POUK IN TRENERJE),
– VOKALNO INŠTRUMENTALNI PRAKTIKUM

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
– FIZIKA,
– VAJE IZ SPLOŠNE KEMIJE